Aerodrom „ROSULJE“ Kruševac

Naziv aerodromaLYKS – Kruševac / Rosulјe

Lokacija aerodromaSmer i rastojanje od grada je jugoistočno 118̊  i na vazdušnoj udalјenosti od 5,1 km od centra Kruševca, severoistočno od naselјenog mesta Parunovac.

Geografske koordinate referentne tačke aerodroma (određene u skladu sa WGS-84)

Geografske koordinate referentne tačke aerodroma – ARP:

43°33’40” N, 021°22’58” E.

Visina referentne tačke aerodroma (ortometrijska) – 232.86 m.

Lokacija referentne tačke aerodroma: 148 GEO/410M od THR 14

Smer i rastojanje od centra grada 118º GEO / 5100 m.

Nadmorska visina aerodroma i undulacija geoida

Nadmorska visina aerodroma – ELEV: FT 767 (234m),

Magnetna varijacija – MAG VAR / Godišnja promena 5º E (2020),   

Undulacija geoida – 147 ft (45M).

Prag 14 – THR 14

Nadmorska visina praga – THR ELEV                           230m                        753 ft
Geografske koordinate praga / g.koor. kraja                                43°33’50.93” N, 21°22’48.73” E

Prag 32 – THR 32

Nadmorska visina praga – THR ELEV                           232m                        762 ft
Geografske koordinate praga / g.koor. kraja                                43°33’28.37” N, 21°23’08.03” E

Referentna temperatura aerodroma – 29,9º C (JUL)

Fizičke karakteristike poletno-sletne staze

Prag PSS Geografski smer (u stepenima) Dimenzije PSS (M) Klasifikacioni broj kolovozne konstrukcije (PCN) površine PSS i staze za zaustavlјanje Koordinate početka PSS i koordinate kraja PSS Dimenzije osnovne staze (M) Nadmorska visina praga i i najviša tačka zone dodira preciznog prilaza PSS
14 148.10 820 x 23

21 F/C/X/T

ASPH

43°33’50.93” N,
21°22’48.73” E
43°33’28.37” N,
21°23’08.03” E
940 x 80

THR 230m     753 ft

Not applicable

32 328.11 820 x 23

21 F/C/X/T

ASPH

43°33’28.37” N,
21°23’08.03” E
43°33’50.93” N,
21°22’48.73” E.
940 x 80

THR 232m     762 ft

Not applicable

Zbog narednih faza proširenja aerodroma kolovozna konstrukcija je urađena za vazduhoplove kodnog slova „Cˮ. PSS ima dovolјnu nosivost da izdrži uobičajene operacije najzahtevnijih vazduhoplova kodnog slova, bez rizika od oštećenja vazduhoplova ili poletno-sletne staze.

Uzdužni nagib PSS je,

  • 14                    +0,9%(300m),+0,4%(350m),-0,3%(50m),-0,8%(120m)
  • 32                    +0,8%(120m),+0,3%(50m),-0,4%(350m),-0,9%(300m)

Bezbednosni cilј ograničavanja uzdužnog nagiba PSS-a je da se omogući stabilizovano i bezbedno korišćenje PSS-a od strane vazduhoplova.

Poprečni nagib PSS je 1,5 %. Bezbednosni cilј poprečnih nagiba na PSS-u je postizanje najbrže odvodnje vode sa PSS-a.