Аеродром „РОСУЉЕ“ Крушевац

Назив аеродромаLYKS – Крушевац / Росуље

Локација аеродромаСмер и растојање од града је југоисточно 118̊  и на ваздушној удаљености од 5,1 km од центра Крушевца, североисточно од насељеног места Паруновац.

Географске координате референтне тачке аеродрома (одређене у складу са WGS-84)

Географске координате референтне тачке аеродрома – ARP:

43°33’40” N, 021°22’58” Е.

Висина референтне тачке аеродрома (ортометријска) – 232.86 m.

Локација референтне тачке аеродрома: 148 GEO/410M od THR 14

Смер и растојање од центра града 118º GЕО / 5100 m.

Надморска висина аеродрома и ундулација геоида

Надморска висина аеродрома – ELEV: FT 767 (234m),

Магнетна варијација – MAG VAR / Годишња промена 5º Е (2020),   

Ундулација геоида – 147 ft (45M).

Праг 14 – THR 14

Надморска висина прага – THR ELEV                           230m                        753ft
Географске координате прага / г.коор. краја                                43°33’50.93” N, 21°22’48.73” E

Праг 32 – THR 32

Надморска висина прага – THR ELEV                           232m                        762 ft
Географске координате прага / г.коор. краја                                43°33’28.37” N, 21°23’08.03” E

Референтна температура аеродрома – 29,9º C (JUL)

Физичке карактеристике полетно-слетне стазе

Праг ПСС Географски смер (у степенима) Димензије ПСС (M) Класификациони број коловозне конструкције (PCN) површине ПСС и стазе за заустављање Координате почетка ПСС и координате краја ПСС Димензије основне стазе (M) Надморска висина прага и и највиша тачка зоне додира прецизног прилаза ПСС
14 148.10 820 x 23

21 F/C/X/T

ASPH

43°33’50.93” N,
21°22’48.73” E
43°33’28.37” N,
21°23’08.03” E
940 x 80

THR 230m     753 ft

Not applicable

32 328.11 820 x 23

21 F/C/X/T

ASPH

43°33’28.37” N,
21°23’08.03” E
43°33’50.93” N,
21°22’48.73” E.
940 x 80

THR 232m     762 ft

Not applicable

Због наредних фаза проширења аеродрома коловозна конструкција је урађена за ваздухоплове кодног слова „Cˮ. ПСС има довољну носивост да издржи уобичајене операције најзахтевнијих ваздухоплова кодног слова, без ризика од оштећења ваздухоплова или полетно-слетне стазе.

Уздужни нагиб ПСС је,

  • 14                    +0,9%(300m),+0,4%(350m),-0,3%(50m),-0,8%(120m)
  • 32                    +0,8%(120m),+0,3%(50m),-0,4%(350m),-0,9%(300m)

Безбедносни циљ ограничавања уздужног нагиба ПСС-а је да се омогући стабилизовано и безбедно коришћење ПСС-а од стране ваздухоплова.

Попречни нагиб ПСС је 1,5 %. Безбедносни циљ попречних нагиба на ПСС-у је постизање најбрже одводње воде са ПСС-а.