Циљеви у 2022. години

Сви корисници Аеродрома Росуље треба да поступају у складу са стандардима и оперативним процедурама наведеним аеродромском приручнику, како би се задовољила примена захтева који произилазе из Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома.

Привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш које је оператер и управља Аеродромом Росуље, безбедност ваздушног саобраћаја је највиши приоритет у сваком тренутку. Оператер Аеродрома Росуље је посвећен осигурању пружања услуга високог квалитета, безбедности и здравља запослених, корисника услуга, пословних партнера и посетилаца аеродрома, у складу са важећом регулативом.