Визија

Визија развоја аеродрома Росуље и Друштва у целини подразумева функционалну мрежу аеродрома са пратећом инфраструктуром високог квалитета, потребног капацитета за пројектовани период, безбедну, одрживу и ефикасну која омогућава повезивање Србије ваздушним путем са европским дестинацијама.

Мисија

Развој и унапређење  аеродрома Росуље, како у смислу инфраструктуре, опреме и система тако и у смислу стручне оспособљености запослених а у складу са највишим светским стандардима.