Osnivanje

28.02.1995. – odlukom SO Kruševac osnovano je JP „Aerodrom Rosulјe“

26.10.2021. – izvršeno je pripajanje  – PD „Aerodromi Srbije“ DOO Niš

Status, pravna forma i delatnost preduzeća

Puno poslovno ime: „AERODROMI SRBIJE“ d.o.o. Niš, služba Aerodrom Rosulјe, Kruševac (u dalјem tekstu Društvo)

Skraćeno poslovno ime: AERODROM ROSULjE

Adresa:TRG KOSOVSKIH JUNAKA BROJ 6, KRUŠEVAC

Kontakt telefon:+381 37444713

E–mail: operations.rosulje@aerodromisrbije.rs

Osnivač:Republika Srbija

Pretežna delatnost: 5223 – uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju Javno preduzeće obavlјa delatnost upravlјanja aerodromom, kao delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravlјanje aerodromima.

Matični broj: 21168734

PIB: 109362109

JBBK: 61233

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije