Klјučne aktivnosti potrebne za dostizanje cilјeva

Nakon izgradnje hangara za smeštanje vazduhoplova kao i platforme za parkiranje vazduhoplova u 2021. godini, u 2022. godini je završena izgradnja poletnosletne staze čvrste kolovozne konstrukcije, okretnica, rulne staze, osnovne staze, RESAe, sistema odvodnjavanja sa retenzijom, perimetarskog puta, ograde perimetra i elektro-energetskog kabla.

Takođe u 2022. godini ugovorena je izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju II faze izgradnje aerodroma koja podrazumeva produženje  poletnosletne staze čvrste kolovozne konstrukcije za merodavni avion ATR72, novu okretnicu, rulne staze, platformu, osnovnu stazu, RESA, sistema odvodnjavanja sa retenzijom, perimetarski put, ogradu perimetra, hangar i prateće sisteme.