Analiza tržišta u svrhu dostizanja cilјeva

Izgradnjom Aerodroma Rosulјe grad Kruševac je dobio aerodrom sa referentnim kodom „2B“. Aerodrom ima jednu poletno-sletnu stazu sa čvrstim zastorom dimenzije 820m dužine i 23 metara širine sa rulnom stazom.

Trenutno se aerodrom koristi za generalnu avijaciju i sportsko letenje, otvoren je za javnu upotrebu.