Korisnički servis Aerodroma „ROSULJE“ Kruševac

Informacije, brojevi telefona

Adresa

Aerodrom Rosulje,

Sedište:

Trg Kosovskih junaka br. 6,
37 000 Kruševac

Lokacija aerodroma:

Svetozara Markovića br. 21. Parunovac

Informacije

+381 37 444 713